Webdrive Logo English flag Polski flag
  ::  Information  ::  Start  ::  Nyheder  ::  FAQ  ::  Tips  ::  Betingelser  ::  Kontakt  ::  Links  ::  Sudoku  ::   Persondatapolitik  ::  
 
 
Login e-mail:
Login adgangskode:
 

Betingelser

Medlemskabet

Det er ikke tilladt at videregive sin WebDrive (WD) konto til tredje part, medmindre entydig tilladelse gives fra WD ledelsen. For at benytte WD er det nødvendigt at oprette en brugerkonto og kun de brugere, som er registreret under kontoen har lov til at benytte WD. Registreringen foregår via internettet, og skal udfyldes korrekt. Mistanke om ukorrekt udfyldning af registreringsblanketten, kan medføre lukning af kontoen med varsel via e-mail. Efter komplet udfyldning af registreringsblanket, sendes en aktiverings e-mail til den nye bruger. Denne e-mail skal accepteres hvorefter kontoen er klar til benyttelse. Alle brugere modtager nyhedsbreve fra WD.

Login

Efter 5 login forsøg med forkert adgangskode lukkes kontoen og adgangskoden skal nulstilles for at få adgang til kontoen igen.

Begrænsninger

Du har tilladelse til at ændre og lagre dine data som du ønsker. Det er strengt forbudt at videreudbyde WD konti til tredjepart uden WD's tilladelse.

Brugerens ansvar

Du er forpligtet til ikke at misbruge din WD konto. Følgende grundregler er gældende. Hver gang du er færdig med at bruge WD skal du logge ud af din konto. Kodeordet skal beskyttes og holdes hemmeligt. Enhver mistanke om uautoriseret adgang til sin WD konto skal meldes til WD. Misbrug af WD's system såsom uhensigtsmæssig overbelastning af båndbredde, større mængder unødvendig aktivitet, og anden aktivitet der kan vække mistanke hos WD, kan forårsage en midlertidig lukning af den specifikke WD konto eller konti.

Data

Der tages ikke ansvar for hvilken type data der lagres på brugernes WD, da WD ikke forpliger sig til at overvåge dataene.Derudover tages der ikke ansvar for brugernes tabte eller på anden måde beskadige data. Ulovlige data som virus og spamsendere må ikke lagres på WD. Der bliver kun ført statistik over mængden af størrelsen af overførsler fra hver konto, for at kunne forbedre situationen for brugerne. Desuden bruges data indsamlet under registreringen kun internt af WD til analyse af hvordan WD's markedssituationen er forskellige steder i Damark. Disse informationer behandles fortroligt og vidergives ikke til tredje part.

Reklamer

WebDrive giver virksomheder og andre entiteter mulighed for at reklamere på Webdrive.dk og i nyhedsbreve. Det betyder imidlertid, at WebDrive ikke tager ansvar for de produkter og serviceydelser der udbydes af disse virksomheder.

Lovgivning

Den danske lovgivning håndhæves på WD, og eventuelle ændringer af denne kan have konsekvenser for betingelsernes udformning. WD forpligter sig ved enhver aktivitet der foretages, der har eller kan have indvirkning på en eller flere WD konti, at gøre pågældende brugere opmærksomme, enten via start- eller statussiden på webdrive.dk og eller informations e-mail.

Ændring af betingelser

Der forbeholdes ret til ændring i jævnfør nævnte betingelser, hvis det kræves af lovgivningen eller andre sikkerhedsmæssige årsager. Disse ændringer kan foretages uden varsel.

Sidste ord

Vi vil gøre vores bedste på følgende områder, MEN forpligter os IKKE til at følgende bliver overholdt:

  • Servicen kører så stabilt som muligt uden afbrydelser.
  • Ingen sikkerhedshuller i systemet, og vejledning til brugerne om, hvordan den bedste sikkerhed opnås.
  • Sikre brugernes data med backup og overvågning af udstyr.
  • Tilfredse brugere, hvis forventningerne til servicen opfyldes.

 

Vi glæder os til et positivt samarbejde med vores brugere.


Med venlig hilsen.

WebDrive Ledelsen.

Din IP:   44.221.70.232
webdrive.dk